Waar het om gaat

Op ons levenspad ontstaan voortdurend veranderingen. Gewild of ongewild kom je obstakels tegen waarbij je steeds opnieuw de keuze moet maken:

"hoe wil ik, hoe kan ik en hoe moet ik hiermee omgaan?"

Het leven daagt je uit te "leren".

profiel foto Tineke Pepping

Er is vaak moed en durf nodig om uit vertrouwde situaties, denkbeelden en patronen te stappen. Het kan een stap in het ongewisse betekenen, waarin je jezelf uitdaagt en risico's durft te lopen. Je rekt jezelf als het ware uit voorbij het veilige en vertrouwde.

Leren betekent dat je je sterke kanten moet herwaarderen en dat je opnieuw ontdekt wat je allemaal kunt. Maar het betekent ook dat je herkent en accepteert waar je moeite mee hebt. Je reorganiseert je (her)ontdekte krachten en talenten waardoor je groeit naar een nieuw evenwicht waarmee je je levenspad kunt vervolgen.

Het is enorm bevredigend om zo'n proces bewust (en begeleid!) te doorlopen om daarna met nieuwe inzichten en opnieuw overtuigd van eigen weten en kunnen het leven en werk weer aan te gaan.

Het begeleiden van deze processen is voor mij een blijvende uitdaging, drijfveer en inspiratiebron.