Supervisie

Voor personen die:

  • zaken op het werk gewoon eens op een rij willen zetten
  • meer werkplezier willen hebben
  • in een conflictsituatie zijn beland
  • assertiever willen zijn
  • hun communicatie willen verbeteren
  • steeds opnieuw in een zelfde patroon terecht komen
  • de combinatie werken en privé willen verbeteren
  • zich niet genoeg gewaardeerd voelen
  • hun carriëre goed willen afronden
Wat denk ik? Wat voel ik? Wat wil ik? Wat doe ik?
denken voelen beroep werksituatie

Werkwijze

Supervisie is altijd gerelateerd aan werk. Samen onderzoeken we wat je belemmert, frustreert of weerhoudt in je werkomgeving. Daarnaast onderzoeken we waar je kracht en je uitdaging liggen, wat jouw waarden zijn en wat en wie je wilt zijn in jouw functie. Supervisie lijkt ten dele op dat wat er gebeurt bij coaching (zie ook coaching werk). Bij supervisie wordt de gespreksstof echter nooit gedeeld met een opdrachtgever, ook niet als die de doelen aanreikt. Bij een supervisietraject schrijf je voor iedere bijeenkomst een verslag. Hierin geef je aan wat er belangrijk was in het laatste gesprek, wat je aan nieuw gedrag hebt uitgeprobeerd en je geeft het onderwerp aan voor het volgende gesprek. Dat verslag stuur je tijdig op zodat ik tijd genoeg heb om mijn gedachten erover te laten gaan.

Door schrijvend te reflecteren neem je al enige afstand van je situatie op het werk en word je objectiever. Het verheldert je kijk op je werk en op de personen waarmee je werkt en is daardoor productief.

quote
Procedure

Supervisie start met een intakegesprek waarin we doelen vaststellen en de kosten bespreken. Het traject bestaat uit minimaal 10 bijeenkomsten. Na iedere bijeenkomst wordt een verslag geschreven. Bijeenkomst 3 is de klikevaluatie (klikt het tussen ons?). Het supervisietraject heeft een schriftelijke midden- en eindevaluatie. Supervisie kan al dan niet in opdracht zijn van een werkgever die doelstellingen kan aangeven. Dat wat besproken wordt blijft echter tussen de supervisor en de supervisant.

Supervisie is een zoektocht naar wie en wat je wilt zijn in je werk en gaat over vragen als: "Hoe denk jij over jezelf in je functie, wat wil je daarin bereiken en ook hoe blijf je dicht bij jezelf in je werk?"