Intervisie

quote

Voor werknemers die zoeken naar:

  • collegiale ondersteuning
  • grotere zelfkennis
  • relativering
  • bevestiging
  • een veiliger gevoel
  • herkenning van onderlinge kwaliteiten
  • nieuwe perspectieven
  • meer werkplezier
Werkwijze

Bij een intervisietraining daag je elkaar uit om, dat wat je drijft en dat wat je lastig vindt binnen de organisatie, wezenlijk aan te gaan. Je leert tijdens de training van en met elkaar. Je pakt thema's aan die van belang zijn voor jou en jullie functies binnen het bedrijf en je bevraagt elkaar op dat wat er werkelijk toe doet. Het leert je verder te gaan in je denken, je reflecteren en het stimuleert je elkaar te bevragen en te benaderen op een positieve en uitdagende manier. Het geeft opening in de onderlinge verhoudingen, zuivert dat wat onder tafel blijft en versterkt de teamgeest.

Tijdens de training leer je, aan de hand van diverse "intervisiemodellen", persoonlijke thema's op het werk te bespreken.

Aan de orde komen o.a. feedback leren geven, helder communiceren, open vragen leren stellen en het (her)waarderen en benutten van elkaars kwaliteiten. Daarnaast leer je te functioneren als toekomstig procesbegeleider van de intervisie.

Het verrijkende van dit leerproces is dat je je eigen handelen en functioneren op het werk kunt toetsen aan collega's en kunt delen met collega's. Je blik wordt verruimd, de krachten worden gebundeld en er ontstaat meer vertrouwen en vooral meer werkplezier.

Procedure

Een groep van vijf tot acht werknemers, met een ongeveer gelijkwaardige functie, komt al dan niet op verzoek van een opdrachtgever regelmatig bij elkaar. In een voorbespreking bepalen we het aantal bijeenkomsten en bespreken we de kosten. In onderling overleg stellen we de doelen vast en de te behalen resultaten.

Per bijeenkomst worden één of meer thema's behandeld. Aanvankelijk onder leiding van de trainer, later als zelfstandige intervisiegroep.